Certifikát pojištění

Našim klientům poskytujeme při prodeji, koupi i nájmu nemovitosti kompletní servis bez obav. Certifikát pojištění odpovědnosti za újmu, prokazuje splnění relevantní požadavky Zákona o realitním zprostředkování. To hlavně při povinnosti nahradit zájemci způsobenou újmu. Pro tyto případy pojištění profesní odpovědnosti jsme se rozhodli pro pojišťovnu Direct, která nám kryje případné pojistné události.  Vše pro pojištění našeho podnikání máme nachystáno a to i pro transakce dražších nemovitostí.

Stejně jako lidé v jiných odborných profesích i my můžeme udělat chybu a způsobit někomu jinému finanční škodu nebo újmu na majetku, či zdraví. Finanční škoda může vzniknout například tehdy, když bychom neověřili aktuální stav nemovitosti na katastru nemovitostí a kupujícímu tímto pochybením vzniknou další náklady. Nebo poskytnutím špatné informace i nečinností např. neupozornění na změnu informací v katastru nemovitostí. Ke škodě na majetku může dojít také při prohlídce nemovitosti. Například v situacích, když by realitní konzultant při prohlídce nemovitosti omylem nechal otevřené okno, dovnitř by pak napršelo a déšť by poničil podlahy v interiéru nebo tímto oknem pronikly zloděj, či kuna.

Pojištění profesní odpovědnosti myslí i na možnou ztrátu či poškození důležitých dokladů, listin a datových nosičů. V případě pojistné události kryje pojištění náklady na jejich znovupořízení. Pojistka pokryje také chybu v dokumentech a ochrání realitního zprostředkovatele, pokud zapomene odeslat dokument v zákonné lhůtě a způsobí tím klientovi jakoukoliv škodu. Tato právní úprava vznikla z potřeby nastavit jasná pravidla na českém realitním trhu a přispět k vyšší důvěře spotřebitelů v poskytovatele realitních služeb. Zavedení zákona má také přispět ke snížení počtu neprofesionálních a neseriózních realitních kanceláří a makléřů.