Obchodní podmínky

Osoba, která vyplní tento formulář potvrzuje, že uvede pravdivé údaje a souhlasí s tím, aby společnost ADVINEST s.r.o. (nebo její partneři) zpracovali údaje uvedené v tomto formuláři do informačního systému k marketingovým účelům a tento informační systém provozovala na dobu neurčitou do odvolání souhlasu výhradně pro svoji potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Společnost ADVINEST s.r.o. prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a pod.) v tomto formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu společnosti ADVINEST s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetím osobám či jinak zneužity a ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Vyplněním a odesláním formuláře dává osoba, která vyplnila tento formulář prokazatelný souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů společností ADVINEST s.r.o. Zároveň souhlasí se zasíláním obchodních zpráv na e-mail, který výše uvedla a tento souhlas poskytuje na dobu neurčitou. Odvolat tento udělený souhlas může tato osoba kdykoliv i při zaslání každé jednotlivé zprávy a to zdarma.